Hur du schemalägger mötestider

I den här artikeln hittar du en guide för hur schemalägger mötestider.

Om du som representant vill erbjuda besökarna möjligheten att boka in sig på enskilda möten med dig kan du lägga upp mötestider. Du lägger upp mötestider för respektive representant via representantens konto.

 

 1. Logga in på ditt representant-konto.
 1. Klicka på ​”Schedules”och sen ​”Slotsi vänstermenyn.


 1. Klicka på “Add New Slot”.


 1. Fyll i den information som behövs i fälten.
  1. Representant - detta fält visar för vilken representant du lägger upp mötestider.
  2. Slot Type - Här kan du välja mellan Consecutive Slots eller Daily Intervals. Väljer du Consecutive Slots skapas endast en mötestid. Väljer du Daily Intervals skapas det flera mötestider inom det intervall du väljer.
  3. Start Date - Datumet för mötestiden. Detta bör vara samma som datumet för eventet du ska medverka på.
  4. End Date - Datumet för mötestiden. Detta bör vara samma som datumet för eventet du ska medverka på.

   OBS! Medverkar du på ett event som pågår flera dagar behöver du lägga till mötestider för varje dag separat. Börja med att lägga upp mötestider för eventets första dag, spara dessa, och lägg sedan upp mötestider för den andra dagen osv.
  5. Start Time -  Starttiden för mötestiden. När vill du att mötet ska börja?
  6. End Time - Sluttiden för mötestiden. När vill du att mötet ska sluta?

   OBS! Se till att dessa tider stämmer överens med eventets öppettider.
  7. Slot Interval - Select the length of the meeting time slots that you prefer. Meeting slots can be allocated in 5, 10, 15, 30, 40, 45 minute or 1 hour intervals. Välj hur lång du vill att mötestiden ska vara. Mötestider kan vara 5, 10, 15, 30, 40, 45 eller 1 h långa.
 2. Klicka på “Add time slot”.

När du har lagt till dina mötestider kan du se samtliga tider upplagda i listan.