Den virtuella plattformens nyckelfunktioner

En kort video som belyser de viktigaste funktionerna i Keystone Education Groups plattform för virtuella event.