Överföring av chattar mellan representanter

Om ni är fler än en representant som bemannar montern har ni möjlighet att överföra chattar mellan varandra. Det kan ni göra om till exempel en av er har många besökare som vill chatta medan en annan representant har färre och med fördel kan ta över några av chattarna, eller om en besökare ställer en specifik fråga som en annan representant kan svara bättre på. Vid överföring av en chatt kan mottagaren se chatthistoriken och läsa på om hur tidigare dialog med besökaren har gått, men det kan alltid vara bra att förvarna din kollega att du överför chatten och ge lite kort bakgrundsinformation ifall det handlar om ett specifikt ämne. Mottagaren får alltid godkänna chatt-överföringen. 

Nedan följer en guide för hur du som representant kan överföra en chatt med en besökare till en annan representant i er monter. 

  1. Klicka på den lilla ikonen längst ned till vänster för den chatt du önskar överföra till en kollega i montern.
  2. Då får du upp denna pop-up där du klickar på den gröna ikonen Transfer, till höger om den representant du önskar överföra chatten till. 

  1. Då kommer det se ut såhär för den representant du nyss överfört chatten till. För att acceptera chatten klickar då representanten på Click here som är rödmarkerat i chattrutan. 

  1. För att se hur konversationen yttrat sig med tidigare representant kan den representanten som tar emot den överförda chatten klicka på 'Click here to view Chat history'. 

  1. Därefter startas en ny chatt mellan besökaren och den representant som tagit emot chatten.